vorige

10 april 1848 - 22 april 1848


forward
Dagboek scan

maandag 10 april 1848

Smorgens aannemingWoord voor woordenlijst
Aanneming
Aanneming: Kerkelijke plechtigheid.
Is hier een betere definitie van?
van de leerlingen van HemerikHemerik, Frans (?)
Er was een onderwijzer Frans Hemerik, won. Oranjegracht nr. 652 te Leiden.
.

dinsdag 11 april 1848

Smorgens aannemingWoord voor woordenlijst
Aanneming
Aanneming: Kerkelijke plechtigheid.
Is hier een betere definitie van?
van de leerlingen van Wijk. Smidd[ags] gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

woensdag 12 april 1848

Gewerkt aan Jezuija. Visites. Smiddags bij ItersonFrederik Hendrik Gijsbertus van Iterson (1804-1884)
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: maandag 9 juli 1804 te Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 25 oktober 1884 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Jan Egens van Iterson, Justina Cornelia Muntendam
Echtgenote: Aaltje Bosch (gehuwd 8 juli 1830)
Kinderen: Aalstje (1847-?)
gekerkt. Theol[ogisch] gezelschapWoord voor woordenlijst
Theologisch gezelschap
Theologisch gezelschap
bij FangmanHerman Fangman (1793-1879)
Predikant in Leiden, en collega van Abraham.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Hoorn, Noord-Holland
Overleden: zondag 17 augustus 1879 te Oosterbeek, Gelderland
Beroep: Predikant bij de Ned. Herv. Kerk, Leraar bij de Hervormde Gemeente
Ouders: Hendrik Fangman, Ytje Ham
Echtgenotes: Petronella Alida van Assendelft (gehuwd 11 juli 1817), Willemina Noorduijn (gehuwd 16 april 1829), Aegidia Cornelia Gillissen (gehuwd 24 april 1850)
Kinderen: Leendert (1834-1896)
.

donderdag 13 april 1848

RomeliasRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
verjaardag. Groote blijdschap onder de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
. Smiddags huisbezoek, 'savonds visites bij Broekhof en WttewaalBartholomeus Willem Wttewaal (1807-?)
Waarschijnlijk de wijnhandelaar Bartholomeus Willem Wttewaal.
pictureGeboren: donderdag 16 juli 1807 te Utrecht, Utrecht
Overleden 
Beroep: Wijnhandelaar
Ouders: Gerard Wttewaall, Bernardina Antonia Cornelia Visscher
Echtgenote: Maria Cornelia Hartevelt (gehuwd 30 juni 1841)
Kinderen: Antonia Etta (1850-?)
.

vrijdag 14 april 1848

Gewerkt, bezoeken, katechezatieWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, visite bij v[an] d[e] Berg.

zaterdag 15 april 1848

Gewerkt, mij voorbereid voor morgen.

zondag 16 april 1848

Gepreekt in de H[ooglandsche] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
ter bevestiging van ledematen (gelijk gij Chr[istus] hebt aangenomen enz.). Smidd[ags] ArmenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
beurt (begraafnis). Daarna visite bij Leenbrugge, van Gendt, CouvéeDirk Jacobus Couvée (1818-1888)
Waarschijnlijk betreft dit Dirk Jacobus Couvée.
Hij was boekverkoper te Leiden, en gaf in 1865 de feestrede uit, die Abraham hield bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde.

pictureGeboren: woensdag 13 mei 1818 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 28 juli 1888 te Arnhem, Gelderland
Beroep: Boekhandelaar / Boekverkoper
Ouders: Matthijs Couvée (1787-1870), Johanna Geertruida Knaap (1787-1831)
Echtgenote: Jannetje Siddré (gehuwd 7 augustus 1843)
Kinderen: Johanna Geertruida (1844-1899), Judith (1846-?), Matthijs (1847-?)
, WttewaalBartholomeus Willem Wttewaal (1807-?)
Waarschijnlijk de wijnhandelaar Bartholomeus Willem Wttewaal.
pictureGeboren: donderdag 16 juli 1807 te Utrecht, Utrecht
Overleden 
Beroep: Wijnhandelaar
Ouders: Gerard Wttewaall, Bernardina Antonia Cornelia Visscher
Echtgenote: Maria Cornelia Hartevelt (gehuwd 30 juni 1841)
Kinderen: Antonia Etta (1850-?)
. Savonds gesoupeerd bij Mev[rouw] v[an] d[e] Goens met HubrechtPieter Glaudius Hubrecht (1805-1874)
pictureGeboren: zaterdag 19 januari 1805 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 20 september 1874 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Advocaat (vanaf 1827 tot 1829), Burgemeester en secretaris van Leiderdorp (vanaf 1829 tot 1867)
Ouders: Paul Francois Hubrecht, Maria van Lelyveld
Echtgenote: Abrahamine Arnolda Louise Steenlack (gehuwd 25 september 1828)
en vr[ouw]Abrahamine Arnolda Louise Steenlack (-1849)
pictureOverleden 
Ouders: Ambrosius Steenlack, Elisabeth Maria Francken
Echtgenoot: Pieter Glaudius Hubrecht (gehuwd 25 september 1828)
.

maandag 17 april 1848

Gewerkt, visites bij v[an] Heukelom, KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
, VerweijAbraham Verwey (1793-?)
Abraham Verweij was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Deventer, Overijssel
Overleden: Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: President der synode, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zwammerdam (vanaf 1816 tot 1820), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leidschendam (vanaf 1820 tot 1822), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1822 tot 1852)
Ouders: Berend Verwey, Willemke van Schooten
Echtgenote: Johanna Proper (gehuwd 23 april 1817)
. Sm[iddags] huisbezoek. 'S avonds vergadering van HulpbetoonWoord voor woordenlijst
Christelijk Hulpbetoon
Christelijk Hulpbetoon: Abraham was van 1844-1878 lid van het hoofdbestuur van de protestantse vereniging Christelijk Hulpbetoon.
.

dinsdag 18 april 1848

Gewerkt, gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, kerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering. Sav[onds] vergad[ering] der Vereeniging.

woensdag 19 april 1848 tot zaterdag 22 april 1848

Mij voorbereid voor de paaschdagenWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".
enz.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 088