vorige

30 oktober 1847 - 31 oktober 1847


forward
Dagboek scan

zaterdag 30 oktober 1847

Velerlei zaken in order te brengen met het inschrijven van mijn dagboek enz. roofden mij den ganschen morgen, zoodat ik naauwelijks tijd had om een preek te zoeken voor morgen. Ik kreeg eene invitatie van ZiepprechtZiepprecht, Jean George de Waldkirch (1807-) (?)
Vermoedelijk Jean George de Waldkirch Ziepprecht, geb. 09.08.1807 te Zutphen; geh. met Christina Sara Leonharda de Waldkirch.
om medeterijden naar Sassenheim teneinde daar morgen BoonsBoon, Cornelis (1809-1881) (Leiden) (?)
Wellicht Cornelis Boon (1809-1881) die in Groningen tot theol. dr. promoveerde en overtuigd aanhanger was van de Groninger school (Biografisch lexicon, p. 80-81).
Boon vertrok 30 oktober 1847 van Sassenheim naar Medemblik.
afscheidUitleg/note over deze tekst
Boon vertrok van Sassenheim naar Medemblik.
bij te wonen. Ik nam dezelve volgaarne aan en praepareerde mij voor morgen.

zondag 31 oktober 1847

Ik preekte op dezen gedenkdag der kerkhervorming over de Wapenrusting Gods in de M[are ]K[erk]Leiden, Marekerk
maar was toch zeer warm toen ik van de predikstoel kwam zoodat ik mij moest verschoonen. Muurling bragt ons een kort bezoek en ik moest al spoedig naar Ziep[p]rechtZiepprecht, Jean George de Waldkirch (1807-) (?)
Vermoedelijk Jean George de Waldkirch Ziepprecht, geb. 09.08.1807 te Zutphen; geh. met Christina Sara Leonharda de Waldkirch.
waar wij den inwendigen mensch eerst nog wat versterkten en daarop afreden. BoonBoon, Cornelis (1809-1881) (Leiden) (?)
Wellicht Cornelis Boon (1809-1881) die in Groningen tot theol. dr. promoveerde en overtuigd aanhanger was van de Groninger school (Biografisch lexicon, p. 80-81).
Boon vertrok 30 oktober 1847 van Sassenheim naar Medemblik.
preekte over Joh. 13:1. Zijn voorstel was, naar mij voorkwam wat overdreven in sommige opzigten. Na de kerk dronken wij met een groot gezelschap van Predikanten thee aan de PastorijLeiden, Pastorij
en vertrokken na een hartelijk afscheid genomen te hebben. Ik rookte savonds nog een aangename pijp bij VerweijAbraham Verwey (1793-?)
Abraham Verweij was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Deventer, Overijssel
Overleden: Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: President der synode, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zwammerdam (vanaf 1816 tot 1820), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leidschendam (vanaf 1820 tot 1822), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1822 tot 1852)
Ouders: Berend Verwey, Willemke van Schooten
Echtgenote: Johanna Proper (gehuwd 23 april 1817)
waar Muurling was en waar ook ScholteScholte, Hendrik Pieter (1805-1868) (?)
Zou dit zijn Hendrik Pieter Scholte (1805-1868), één van de initiatiefnemers van de Afscheiding van 1834? Hij vertrok in 1847 met een grote groep medestanders naar de Ver.Staten. De precieze datum is niet bekend.
Of staat er toch Scholten en bedoelt Abraham de in Leiden functionerende prof. dr. J.H. Scholten (1811-1885), die het bestaan van godsdienst als empirisch gegeven opvatte en onderzoekbaar wilde maken (de anti-supranaturalistische koers)?
Ook in 1881 wordt nog een "Scholte" genoemd, dus misschien toch de tweede optie?
en KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
en JuynbolTheodorus Willem Johannes Gualtherus Juijnboll (1802-1861)
Theodorus Juijnboll was een bekende arabist te Leiden.
pictureGeboren: dinsdag 6 april 1802 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: maandag 16 september 1861 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Arabist, Predikant te Voorhout (1829), Hoogleeraar in de Semietische Letterkunde te Franeker (vanaf 1831), Hoogleeraar in de Semietische Letterkunde te Groningen (vanaf 1841), Hoogleeraar in de Semietische Letterkunde te Leiden (vanaf 1845)
Ouders: Gualtherus Johannes Juijnboll (-1821), Catharina Johanna Pla (-1807)
Echtgenote: Wilhelmina Eva Verkouteren (gehuwd 6 mei 1829)
Kinderen: Johanna Antonia (1830-1895), Abraham Wilhelm Theodorus (1834-1887)
met ItersonFrederik Hendrik Gijsbertus van Iterson (1804-1884)
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: maandag 9 juli 1804 te Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 25 oktober 1884 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Jan Egens van Iterson, Justina Cornelia Muntendam
Echtgenote: Aaltje Bosch (gehuwd 8 juli 1830)
Kinderen: Aalstje (1847-?)
kwam. S Avonds at Bax bij ons en veroorzaakte mij onrust wegens het fonds van Haarlem waaruit hij wel zich zal kunnen trekken omdat hij te Zutphen geboren is.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 085