vorige

28 oktober 1847 - 29 oktober 1847


forward
Dagboek scan

donderdag 28 oktober 1847

Ik begon te 9 uur reeds met visites en deed dien voormiddag veel af, werd overal even lief ontvangen en gevoelde mij overal als of ik niet weg geweest was. Tegen 2 uur ging ik met Grieth[uijzen]Jan Gijsbert van Griethuijsen (1807-1889)
Een collega van Abraham uit Zutphen. Zijn naam wordt verschillend geschreven en getranscribeerd (ook "Griethuysen" en "Griethuijzen").
pictureGeboren: donderdag 20 augustus 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zondag 7 juli 1889 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant te Zalk (vanaf 1831), Predikant te Sneek (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1839 tot augustus 1872), Emeritus (1872)
Ouders: Otto Jacobus van Griethuijsen, Marie Alijda Waller
Echtgenote: Martha Johanna Luchtmans (gehuwd 23 juni 1831)
naar WarnsfeldWarnsfeld
Warnsfeld = WarnsVeld (bij Zutphen)
en hier was weer een feestelijk zamenzijn van al de collegas met vrouwen.
Onbeschrijfelijk was het genot dat wij smaakten. Ook 's avonds nog toen BrillWillem Gerhardus Brill (1811-1896)
Abraham schrijft aanvankelijk "Bril", vanaf 1846 vrijwel altijd "Brill", wat de juiste schrijfwijze is.
pictureGeboren: donderdag 10 oktober 1811 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 29 januari 1896 te Utrecht, Utrecht
Beroep: Leraar voor de vier moderne talen aan het gymnasium te Zutphen (vanaf 1840 tot 1859), Hoogleraar te Utrecht voor Nederlandsch en geschiedenis (vanaf 1859)
Ouders: Johannes Brill (1767-1859), Henriette van Lith (1776-1859)
Echtgenote: Adriana Cornelia Petronella Hasebroek (gehuwd 18 juli 1839)
en Mevrouw Nanning het gezelschap vermeerderden. Veel te vroeg was het mij, maar toch moest ik te 9 uur weg om nog een paar bezoeken afteleggen bij Betje Dam, Memeling, de dames de Haas, Mispelblom en Houth en tegen 10 uur zat ik al weder bij Grieth[uijzen] en MarthaMartha Johanna Luchtmans (1810-1882)
Echtgenote van Jan Gijsbert van Griethuijsen, hij was een collega van Abraham uit Zutphen.
pictureGeboren: maandag 29 januari 1810 te Wageningen, Gelderland
Overleden: woensdag 2 augustus 1882 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Gijsbertus Luchtmans (-1818), Johanna Agatha van den Velden (-1826)
Echtgenoot: Jan Gijsbert van Griethuijsen (gehuwd 23 juni 1831)
met wie nog een paar nuttige en ernstige uurtjes werden gesleten. Vermoeijd van al het genot ging ik naar bed en sliep door opgewondenheid minder goed.

vrijdag 29 oktober 1847

Smorgens vroeg weêr in de DiligenceWoord voor woordenlijst
Diligence
Diligence: 1) Een door paarden getrokken wagen 2) Geveerde postkoets
Diligence
naar Arnhem na een aandoenelijk afscheid van de Zutphenaren. Er kwamen nog eenige vrienden aan de Diligence en onder mijne reisgenooten bevond zich Keetje Swijndrecht die ik nu gelegenheid had in hare treurige omstandigheden wat op te beuren en te vertroosten. Ik geloof dat mijne toespraak bijzonder ingang vond in haar verslagen hart. Te Bodegraven verliet zij ons en ging ik in de coupée bij de dames van Oordt die weer de winterkwartieren gingen betrekken. Zij werden door v[an] OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
afgehaald en ik wandelde met mijn JongskenPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, IndonesiĆ«
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, IndonesiĆ« (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
naar huis. Alles vond ik welvarend en blijde. Treffend was de ontmoeting der kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
en moeyelijk was 't hen tot rust en naar bed te krijgen. Ik kreeg nog een bezoek van den boekverkooper van der HoekHoek, Christiaan Catharinus van der (1793-)
Christiaan Catharinus van der Hoek, geb. 10.01.1793, geh. met Jacoba Johanna Nagtglas Versteeg; woonde Breestraat wijk 4 nr. 301.
met wien ik vele belangerijke zaken behandelde en na regt smakelijk gegeten te hebben sliep ik dien nacht in eigen woning regt heerlijk.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 085