vorige

4 maart 1844 - 10 maart 1844


forward
Dagboek scan

maandag 4 maart 1844

Het weder was zoo slecht en het water zoo hoog, dat KoosJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
niet kwam. Ik besteedde dus dien dag met proeven corrigeren. Smiddags hadden wij WerkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
vergadering en 'Savonds bijbellezing.

dinsdag 5 maart 1844

De begrafenis van Aaltje OosthofOosthof, Aaltje (Noordbroek)
Aaltje Oosthof, uit Noordbroek.
. Treurig maar toch gelovig en bemoedigd waren de oudersOosthof (Noordbroek)
Oosthof, uit Noordbroek
. Smiddags bezocht ik zieken en ging daarop nog naar Veendam, waar moederEllegonda Durandina Dijck (1783-1851)
De moeder van Romelia, oftewel de schoonmoeder van Abraham.
pictureGeboren: donderdag 21 augustus 1783 te Gasselte, Drenthe
Overleden: donderdag 20 februari 1851 te Veendam, Groningen
Ouders: Johannes Dijck (1742-1806), Margaretha Verschuir (1742-1806)
Echtgenoot: Michael van der Tuuk (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Margaretha (1812-1889), Romelia Atia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
zich verbleidde mij te zien. Tante WeitsElisabeth Mignon van der Tuuk (1779-1864)
Elisabeth Mignon was een tante van Abraham: ze was de zuster van de vader van Romelia (echtgenote van Abraham I).
pictureGeboren: vrijdag 5 maart 1779 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 oktober 1864 te Veendam, Groningen
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenoot: Hillebrand Janssonius Weits (gehuwd 20 juli 1800)
Kinderen: Markus (1802-?), Alagonda (1804-?)
was juist jarig, ik maakte daar eene visite en bleef overigens bij Moeder en MarcusMarcus van der Tuuk (1816-1890)
Abrahams zwager, Marcus van der Tuuk. Abraham noemt hem zowel "Marcus" als "Markus".
Woonplaats: Veendam.

pictureGeboren: woensdag 30 oktober 1816 te Veendam, Groningen
Overleden: zaterdag 15 februari 1890 te Veendam, Groningen
Beroep: Advokaat en Procureur te Veendam, Raadslid
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenote: Wobbina Brechtina van der Tuuk (gehuwd 8 mei 1851)
Kinderen: Fedde (1857-1916), Ellegonda Durandina (1859-1948)
.

woensdag 6 maart 1844

Smorgens te 9 uur wandelde ik weer terug en ging Snamiddags naar Hetje BuitenkampHittje Jans Buitenkamp (1788-?)
pictureGedoopt: zondag 6 januari 1788 te Noordbroek, Groningen
Overleden 
Beroep: Landgebruiker
Ouders: Jan Sjabbes Buitenkamp (-1824), Rikste Klaassens (-1811)
Echtgenote: Jantje Rijkels Prins (gehuwd 8 december 1825)
Kinderen: Rigte Hittjes (1833-1844)
die een kindRigte Hittjes Buitenkamp (1833-1844)
pictureGeboren: zondag 10 maart 1833 te Noordbroek, Groningen
Overleden: woensdag 14 februari 1844 te Noordbroek, Groningen
Ouders: Hittje Jans Buitenkamp (1788-?), Jantje Rijkels Prins (1794-?)
verloren had. Het weder was zeer koud en nadelig voor mijne verkoudheidWoord voor woordenlijst
Ziekte - Verkoudheid
Verkoudheid is voor ons meestal een simpel ongemak. Maar soms blijkbaar zo ernstig voor Abraham dat hij daardoor op zondag niet kon preken (zoals op zondag 6 maart 1853). Hij noemt het vaak in zijn dagboek, dus blijkbaar was het een storend ongemak voor hem.
Hij schrijft het ook af en toe als "verkouwd".
.

donderdag 7 maart 1844

Voormiddags bezocht ik den ouden T. Bult die zeer ziek is en S. Middel. Daarna Smiddags gecatechiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Savonds gepreekt en Hamster en vrouw bij ons gehad.

vrijdag 8 maart 1844

Proeven gecorrigeerd, gekatechiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. 'Smiddags den ouden KolkKolk (Noordbroek)
Kolk, uit Noordbroek
bezocht die zeer ziek is. 'S Avonds RomeliaRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
afgehaald bij CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
.

zaterdag 9 maart 1844

Nog wat proeven gecorrigeerd en mij geprepareerd voor de AvondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
sbedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
en Nab[etragting]Woord voor woordenlijst
Betrachting
Betrachting: 1) Inachtneming 2) Vervulling 3) Wens
Nabetrachting: 1) Beschouwing 2) Meditatie 3) Overdenking
(...)

zondag 10 maart 1844

die heden gevierd werden. 'Snamiddags had ik de KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
bij mij en kreeg het berigt Van den ouden KolksKolk (Noordbroek)
Kolk, uit Noordbroek
dood. Savonds stil thuis, braaf vermoeid.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 049