vorige

5 juli 1843 - 7 juli 1843


forward
Dagboek scan

woensdag 5 juli 1843

Smorgens in de diligenceWoord voor woordenlijst
Diligence
Diligence: 1) Een door paarden getrokken wagen 2) Geveerde postkoets
Diligence
naar Leeuwarden; het was een zeer warme dag. Ons gezelschap was klein en weinig beduidend, zoodat ik de tijd nog al meest slapende door bracht. Tegen 12 uur in L[eeuwarden]. Aankomende ging ik naar de Vrouwenpoort en wachtte daar de tijd af dat de wagen naar St. Anne vertrok. Tegen 2 uur reden wij af zoodat ik te 3 uur in BeetgumBeetgum
Beetgum is een dorp in de gemeente Menaldumadeel (Fr.), ten oosten van Berlikum.
arriveerde. Meijer was zeer verrast: hij had namelijk mijn brief niet ontvangen en mij dus ook niet met het eten verwacht. Ik vergoedde dit door het nuttigen van een fikse boterham. Onder de thee hadden wij belangrijke gesprekken en besloten dien avond nog naar Menaldum te wandelen. Muntingh en vrouw waren wel. Wij bleven er een uurtje en kwamen te 10 uur thuis.

donderdag 6 juli 1843

Na een heerlijke nachtrust reden wij 'smorgens in tijds af naar de dille onder het genot van allerheerlijkst weder. Daar woonde ik het Vriesche Theologisch gezelschap met groot genoegen bij. Allerliefst en hartelijk werd ik ontvangen. Waalkens las over den invloed [ van] J[ezus heengaan] [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
op de komst der/s H[eiligen] G[eest] [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en gaf mij veel stof tot critiek. Wij aten heerlijk en reden genoeglijk weer naar BeetgumBeetgum
Beetgum is een dorp in de gemeente Menaldumadeel (Fr.), ten oosten van Berlikum.
terug.

vrijdag 7 juli 1843

Den voormiddag doorgebragt 1e met wandelen in Swartgenbergs Bosch, 2e met De verhandeling van Meijer over de eerste prediking der Apostelen. Snamiddags reed ik per chaisWoord voor woordenlijst
Chais
Chais(e), ook wel "Sjees" of "Friese kapsjees" genoemd.
Chais
naar de Dille en ging daar in de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
naar Sneek. Hier komende vond ik bij SitterJohan Hendrik de Sitter (1813-1863)
Johan Hendrik de Sitter was gehuwd met Margaretha van der Tuuk. Margaretha is een zuster van Romelia.
Hij was rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Sneek (15 mei 1848).

pictureGeboren: maandag 22 februari 1813 te Bellingwolde, Groningen
Overleden: vrijdag 8 mei 1863 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Raadsheer Prov. Gerechtshof te Groningen
Ouders: Wolter Reinhold Johan de Sitter (1784-1813), Geeske Bregenbeek Borgesius (1792-1859)
Echtgenote: Margaretha van der Tuuk (gehuwd 31 juli 1834)
Kinderen: Michael (1839-1895)
allen wel. Ook moeder v.d. T[uuk]Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
De moeder van Romelia, oftewel de schoonmoeder van Abraham.
pictureGeboren: donderdag 21 augustus 1783 te Gasselte, Drenthe
Overleden: donderdag 20 februari 1851 te Veendam, Groningen
Ouders: Johannes Dijck (1742-1806), Margaretha Verschuir (1742-1806)
Echtgenoot: Michael van der Tuuk (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Margaretha (1812-1889), Romelia Atia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
met BieneBiene (of Bientje)
Een koosnaam/roepnaam voor "Wobbina Brechtina van der Tuuk". Er zijn drie personen met deze naam in de stamboom:
 (1) Een schoonzus (1824-1869), ongehuwd, woonde bij Romelia en Abraham in Leiden.
 (2) Een tante (1821-1910), gehuwd met Marcus van der Tuuk, woonde in Veendam.
 (3) Een halfzus (1806-1823), zij was tijdens het dagboek al overleden.
En er is ook nog (4) een "Biene Gandeheijde".
Soms is het dan ook niet duidelijk wie precies bedoeld wordt met "Biene" of "Bientje". Dit moet nog uitgezocht worden.
. Ds de Groot dien ik te vergeefs ter zijnen't opzocht.
Kwam 's avonds nog en bleef met ons souperen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 042