vorige

23 mei 1843 - 28 mei 1843


forward
Dagboek scan

dinsdag 23 mei 1843

Gezelschap v W[aarheid] in L[iefde]Woord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
bij mij. Allen present behalve MuurlingWillem Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (vanaf 1832), Hoogleraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker (vanaf 1837), Hoogleraar Kritiek en exegese N.T., Practische Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1840 tot 1872)
Ouders: Jochem Willems Muurling (±1782-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1835-1835), Sytze Westerbaan (1836-1876), Tjitske (1840-?)
. Een heerlijke dag zoodat er goed van den tuin geprofiteerd werd. SannesIsaac Sannes (1787-1856)
pictureGeboren: maandag 1 januari 1787 te Molkwerum, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: vrijdag 21 november 1856 te Veendam, Groningen
Beroep: Predikant te Noordlaren, Predikant te Burum en Munnekezijl (vanaf 1807), Predikant te Noordlaren (vanaf 1808), Predikant te Noorddijk (Groningen) (vanaf 1812), Predikant te Veendam (vanaf 1822 tot 1856)
Ouders: Willem Sannes, Maria Magdalena Cahais (±1750-1820)
Echtgenote: Arnolda Johanna Geertruid de Wolff (gehuwd 3 juli 1807)
Kinderen: Goswijn Willem (1808-1885), Johanna Wilhelmina Maria Magdalena (1810-1883), Ida Anna Geertruid (1812-1893)
las over zelfverloochening, onderscheiden belangrijke dingen besproken. Savonds bragt ik Sannes nog een eind weg naar Hellum en ging toen nog even naar BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
die juist zijn nieuwe hulpwooning betrokken had. Zij waren zeer moede ook weij.

woensdag 24 mei 1843

Dezen dag grootendeels besteed tot het maken van een schets van DouwesDouwes, Jan (1816-1888)
Jan Douwes (1816-1888); predikant in Leens 1845-1888; sympathisant van de Groninger richting; publiceerde in W[aarheid]I[n]L[iefde] en was secretaris van het Friese prov.kerkbestuur en van het prov.college van toezicht in Groningen(Biogr.Lex. deel 2, p.177).
verhandeling over het nabestaan van J[ezus]xxTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. daartoe ook een preek gezocht voor morgen. Savonds nog even bij Rietmeijer op burenvisite.

donderdag 25 mei 1843

Heden met opgewektheid HemelvaartWoord voor woordenlijst
Hemelvaart
Hemelvaart
gepreekt. Overigens dien dag in onrust en spanning doorgebracht wegens de aannemingWoord voor woordenlijst
Aanneming
Aanneming: Kerkelijke plechtigheid.
Is hier een betere definitie van?
van lidmatenWoord voor woordenlijst
Lidmaat
Iemand die lid is van een organisatie, voornamelijk een kerk.
, die savonds plaatshad en tot mijn groot genoegen afliep. Noording bleef nog een pijp rooken en sprak nogal met mij over de sijnode.

vrijdag 26 mei 1843

Smorgens wat gewerkt. 'Smiddags te 1 uur kwam de wagen van Hamsten en bragt ons naar Appingedam waar wij tegen theedrinken aankwamen. Regt aangenaam bragten wij den dag en avond door en gingen tamelijk laat naar bed.

zaterdag 27 mei 1843

'Smorgens ging ik naar Dr CleveringaRudolph Pabus Cleveringa (1822-1900)
Woonplaats: Appingedam.
pictureGeboren: zondag 3 februari 1822 te Appingedam, Groningen
Overleden: zondag 30 december 1900 te Appingedam, Groningen
Beroep: Arts te Appingedam
Ouders: Rudolph Ebels Cleveringa (1790-1856), Gijsselina Margareta Molenkamp (1798-1851)
Echtgenote: Cecilia Tichelaar (gehuwd 24 mei 1860)
Kinderen: Rudolph Ebels (1861-1866), Jacobus Pieters (1863-1932), Rudolph Ebels (1868-1868), Gizelina Margaretha Swaantina (1870-1950)
koffij drinken en smiddags liet PaulPaulus Adrianus van der Loeff (1811-1866)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Paul".
Woonplaats: Appingedam.

pictureGeboren: vrijdag 4 januari 1811 te Hattem, Gelderland
Overleden: vrijdag 14 december 1866 te Solwerd, Appingedam, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor, Geneesheer te Appingedam
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Cornelia Ebellina Cleveringa (gehuwd 1 augustus 1838)
Kinderen: Johanna Dorothea (1839-1876), Rudolph Ebels (1841-1892), Abraham (1842-1913), Gezelina Margaretha (1843-1909), Matthias Jacobus (1845-1901), Manuel (1847-1907), Paul Adriaan (1849-1904), Jan Albertus (1850-1851), Ida Margaretha Wijnanda (1852-1894), Jan Albertus (1854-1920), Catharina Gezelina (1856-1904), Cornelis Ebels (1858-1896), Aafje Sjabbina (1859-1860)
mij door Bos brengen naar NoordbroekNoordbroek, Groningen.
waar ik mij nog praepareerde voor den anderen dag.

zondag 28 mei 1843

Na smorgens met opgewektheid gepreekt te hebben over de onveranderlijkheid v. Chr[istus]. en smiddags weder over Z.52Zondag 52
Zondag 52 uit de Catechismus
ging ik na de kerk met de karrewagenWoord voor woordenlijst
Korrewagen
Korrewagen (of karrewagen): een onoverdekt rijtuig met vier wielen, waarvan de bak niet op veren of riemen, maar direct op het stel rust, in Groningen vroeger een plezierrijtuig der arme boeren (WNT).
van Maerten naar BroeksterhamrikNoordbroeksterhamrik
Een gehucht in het Noord-Oostelijke deel van de gemeente Noordbroek.
bij R. Heerkens die 3 kindertjes verloren had. Ik verwonderde mij over de schijnbare ongezelligheid, die ik toeschreef aan hunne overdrevene separatistische gevoelens; savonds bij BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
met CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
een boterham gegeten en laat en vermoeid thuisgekomen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Ton Staphorst
Scan nummer: 040