vorige

6 februari 1843 - 9 februari 1843


forward
Dagboek scan

maandag 6 februari 1843

'Smorgens den jongen OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
gehad; daarna poogde ik ene visite te maken bij B[odisco]Jacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
, die echter vergadering had. Ik ging dus bij S. NoordingSebo Geerts Noording (±1807-?)
Sebo Noording was boekverkoper te Noordbroek.
pictureGeboren: ca. 1807 te Noordbroek, Groningen
Overleden 
Beroep: Boekverkoper
Ouders: Geert Sebes Noording, Petronella Jans Meijer
Echtgenote: Johanna Kremer (gehuwd 5 juni 1841)
een pijp roken en daarna bij BlaauwJan Andries Blaauw (1797-1856)
Zijn zoon Hindrik Jans verdronk op 22 Januari 1842.
pictureGeboren: zondag 26 februari 1797 te Slochteren, Groningen
Overleden: zaterdag 27 december 1856 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Boerenknecht (1820), Arbeider (vanaf 1829 tot 1856)
Ouders: Andries Hindriks Blaauw (-1817), Trijntje Harms (±1764-1840)
Echtgenote: Wieke Jans Schaap (gehuwd 7 december 1820)
Kinderen: Hindrik Jans (1829-1842)
dien ik in stervende toestand vond. 'Snamiddags bij Wiersman, bij Hemmes en Oostendien. Daarna kwam Bodisco, volgens afspraak mij afhalen, om samen naar den burgemeesterWicher Pieters Middel (1777-1855)
Wicher Pieters Middel was een niet onbemiddelde landbouwer, die in 1827 een premie van zes dukaten won voor proeven met stalvoedering. De premie was uitgeloofd door de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw. Middel werd beloond voor zijn inzending met de titel: De Stalvoedering is de Vriendin van de Nijverheid.
In december 1841 werd hij (volgens het dagboek zeer tegen de zin van Abraham) benoemd tot secretaris en burgemeester van Noordbroek. In 1848 kreeg hij op zijn verzoek, op 71-jarige leeftijd, eervol ontslag als burgemeester en secretaris van deze gemeente.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 4 februari 1777 te Noordbroek, Groningen
Overleden: zaterdag 10 maart 1855 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Landgebruiker (1822), Secretaris en Burgemeester van Noordbroek (vanaf december 1841 tot 1848)
Ouders: Pieter Wichers (-1788), Fennechien Geerts Middel (-1814)
Echtgenotes: Christina Berends van Dilgt (gehuwd 3 februari 1807), Geessien Arends Post (gehuwd 28 maart 1822)
Kinderen: Fenna Christina Wichers (1822-?), Pieter Wicherts (1823-?)
te gaan. Wij vonden hem van een moeilijke reis teruggekeerd zijnde reeds in bed; bleven dus een k. koffie bij zijn vrouw drinken en wandelden onder aangename gesprekken weer terug.

dinsdag 7 februari 1843

'Smorgens ging ik naar Hamster, die duidelijk op sterven lag. Intusschen was hij nog goed bij kennis, zoo dat ik hem nog een enkel woord kon toespreken. Daarop wandelde ik onder slecht weer naar Schildwolde op 't Kransje. RomeliaRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
moest al weer thuis blijven om haar ReumaWoord voor woordenlijst
Ziekte - Reuma
Reuma. (Abraham schrijft het als "Rheuma").
, waarmede zij reeds eenige weken droevig gekweld blijft. Ik vond op het kransje Romein en vrouw. Ook Mietje en Louise Sannes. Offerh[aus] en Piet en xxxTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
waren er ook en wij amuseerden ons regt. Ik moest echter spoedig na den eeten weer weg dewijl ik nog in Hoek xxxTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
bij Dijkhuizen aan wou en vroeg weer in huis. Van Slochteren had ik een zware reis naar N[oord]broekNoordbroek, Groningen.
. De jonge Hamster was overleden en ik bleef dien avond bij de treurende familie.

woensdag 8 februari 1843

Heden morgen te 8 uur wandelde ik uit naar Veendam om moederEllegonda Durandina Dijck (1783-1851)
De moeder van Romelia, oftewel de schoonmoeder van Abraham.
pictureGeboren: donderdag 21 augustus 1783 te Gasselte, Drenthe
Overleden: donderdag 20 februari 1851 te Veendam, Groningen
Ouders: Johannes Dijck (1742-1806), Margaretha Verschuir (1742-1806)
Echtgenoot: Michael van der Tuuk (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Margaretha (1812-1889), Romelia Atia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
, wier ongesteldheid maar blijft aanhouden, eens te bezoeken. Zij was wat beter maar toch zwak en afgevallen; het deed haar veel genoegen dat ik eens kwam en ik maakte daar uit op, dat zij zelf zich over haar ziekte enigszins verontrustte. Na den eeten ging ik met belofte van spoedig weer te zullen komen, weer heen en wandelde over de Borgercompanie naar Sappemeer waarbij wij gezelschap hadden bij Ds. Bakker; Gewichtige discoursenWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
hadden wij, vooral over het onderscheid tusschen leenstuk en daadzaak alsmede over gezag en 't Christendom. Tegen half 10 wandelde ik met B[odisco]Jacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
, onder aangename gesprekken naar N[oordbroek]Noordbroek, Groningen.
terug en was door al mijn wandelen toch een weinig vermoeid geworden.

donderdag 9 februari 1843

'Smorgens met lezen doorgebracht en bij Hamster, 'smiddags gekathegiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, daarna bezoeken afgelegd bij de weduwe Blaauw, Wiesman, Kuipers, 'savonds weer gelezen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 037