vorige

19 november 1841 - 21 november 1841


forward
Dagboek scan

vrijdag 19 november 1841

VrijdagskatechezatieWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
met de kinderen en 's namiddags twee achter elkander. Voor de avondkatechezatie een bezoek van Steenberg en W. Bos om huur te betalen. Na de katechezatie H. Brouwer die mij rapport kwam brengen van de inschrijving voor Bijb[el] en Zend[elingleesgezelschap]. De uitslag was zeer gunstig zoodat ik mij innig verheugde. Het is mij een treffend blijk dat mijn invloed hier goed is en de Chr[istelijke] geest zich in de gemeente begint te ontwikkelen. Brouwer bleef dien geheelen avond.

zaterdag 20 november 1841

Nu eerst kon ik aan een preek beginnen te denken. Te 11 uur had ik eerst mijn tekst Jac[obus] V:19 en begon met ijver te werken, dien geheelen dag door tot 's avonds laat, moest ik mij zeer inspannen, maar kwam toch gelukkig klaar.

zondag 21 november 1841

Heden voor 5 jaar werd ik hier in de gemeente bevestigd. Ik gedacht daaraan met dankbaarheid. Groote reden heb ik hiervoor. 'S avonds bijbeloefeningWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
en daarna eene comparitieWoord voor woordenlijst
Comparitie
Comparitie: vergadering, bijeenkomst.
met BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
en Noording om eens te spreken over het B[ijbel] en Z[endeling]Woord voor woordenlijst
Zendeling
Zendeling is binnen het Nederlandstalige protestantisme de benaming voor een persoon die zijn religie beroepsmatig verkondigt aan aanhangers van een andere levensovertuiging. Binnen het protestantisme gaat het vooral om protestantse christenen die het christelijk geloof verkondigen aan niet-christenen in de niet-westerse wereld. Een christelijke zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.
Bron: nl.wikipedia.org
leesgezelschap. Met het rangschikken der bezendingen bragten wij het een heel stuk heen.~

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 019