vorige

21 oktober 1841 - 24 oktober 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 21 oktober 1841

Ik begon eens te denken over eene stof voor mijne aanstaande verhandeling in W in LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
. Ik wilde mijne keus wel vestigen op eene betreffende Jezus dood en las te dien einde eens de brief van Huijsers. 'S namiddags bragt ik eerst een bezoek bij Geertje en woonde vervolgens de vergadering bij van kerkvoogden en Notabelen, waar ik het gesprek poogde te rigten op de zaak der armverzorging gedurende den aanst[aande] winter. Ik wilde zoo gaarne, dat er in plaats van het nieuwjaarloopen eene collecte werd gedaan.

vrijdag 22 oktober 1841

Met eene preek begonnen voor Zondag; daarna gecatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. 'S middags huisbezoek gedaan bij de wed[uwe] Kolk Tjeerd Kolk, Lenting, de beide weduwen Willempje en Sijbreg, Wessel Hut, Jan Kunne Jan vanTuun Berend Teissens Karel ten Hove Schuurman Poolman en B[erend] Sypkens.

zaterdag 23 oktober 1841

Heden een preek gemaakt over het Chr[istelijk] voorbeeld en daarmede den geheelen dag toegebragt.

zondag 24 oktober 1841

Met lust gepreekt en 's avonds gebijbeloefendWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
; 's avonds met CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
bij BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
en vrouwMaria Loos van Westerkappel (1809-?)
Maria was de echtgenote van Jacob Bodisco (een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek). Abraham noemt haar ook wel "Mietje".
pictureGeboren: woensdag 16 augustus 1809 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden 
Ouders: Jacob van Westerkappel (±1773-1854), Maria Clara Sterk
Echtgenoot: Jacob Bodisco (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
aangenaam doorgebragt.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 018