vorige

3 oktober 1841 - 4 oktober 1841


forward
Dagboek scan

zondag 3 oktober 1841

Na's morgens gepreekt te hebben moest ik mij al spoedig gereed maken om naar Zuidbroek te gaan ten einde daar eene liefde beurt voor TingaIdzard Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant in Zuidbroek
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje Idzards (1813-1893), Mollo Idzards (1814-1873), Eelco Idzards (1816-1903)
waar te nemen. RomeliaRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
wilde ook gaarne mede. Schoon het haar wegens hare kiespijnWoord voor woordenlijst
Ziekte - Kiespijn
Kiespijn
niet aan te raden was. Wij kwamen vroeg genoeg om behoorlijk te kunnen uitrusten. Daarop preekte ik en vervolgens dronken wij thee bij AdrianiJohan Markus Busch Adriani (1812-1879)
Dit is waarschijnlijk Johan Marcus Busch Adriani. Hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek.
pictureGeboren: zondag 5 januari 1812 te Oude Pekela, Groningen
Overleden: zondag 3 augustus 1879 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Zuidbroek
Ouders: Marcus Jan Adriani (1771-1845), Allagonda van der Tuuk (1771-1844)
Echtgenote: Angenita Anna van Houten (gehuwd 12 augustus 1836)
, wiens vrouwAngenita Anna van Houten (1812-1884)
Dit is waarschijnlijk Angenieta Anna van Houten, echtgenote van Johan Marcus Busch Adriani (hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek).
pictureGeboren: woensdag 30 september 1812 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 21 november 1884 te Groningen, Groningen
Ouders: Willem van Houten (1778-1857), Johanna Susanna Rocques (1778-1813)
Echtgenoot: Johan Markus Busch Adriani (gehuwd 12 augustus 1836)
genoegzaam weer hersteld was. Tegen de avond weer terug. Wat wij echter gevreesd hadden gebeurde. Romelia's zinkingachtigeWoord voor woordenlijst
Zinkingachtig
Zinkingachtig: op zinkings gelijkend; zinking noemde men toen een aandoening waarbij kwade vochten naar een lichaamsdeel trokken en daar pijn veroorzaakten.
ongesteldheid nam toe.

maandag 4 oktober 1841

'S morgens had ik eerst den jongen OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
en ging vervolgens met hem teneinde vrouw Smid te Br[oekster]Noordbroeksterhamrik
Een gehucht in het Noord-Oostelijke deel van de gemeente Noordbroek.
HammerikWoord voor woordenlijst
Hamrik
Hamrik is een samentrekking van "Ham" (grasland aan het water) en "merke of marke" (gemeenschappelijke grond). Abraham schrijft het ook wel als "Hammerik".
Welke plaats Abraham exact bedoelt is soms onduidelijk. Vaak Noordbroeksterhamrik, maar kan ook op bijv. Scheemderhamrik slaan.
eens te bezoeken. De weg was slecht en de reis moeyelijk. De patiente was niet beter; hare monomanieWoord voor woordenlijst
Monomanie
Monomanie: soort van waanzin die zich in één enkele abnormale neiging openbaart.
bepaalde zich nu meer bij het niet willen innemen. Ik deed alle vruchtelooze om haar hiervan af te brengen en verliet haar eindelijk in eene treurige stemming. 'S namiddags had ik eene gewigtige en moeyelijke vergadering in het werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
. Wij moesten besluiten op het rapport van de commissie tot bezuiniging en hadden van onze beraadslagen alleszins satisfactie. Te 5 uur had ik de vergadering van 't leesgezelschap tot het nazien der boeken en vervolgens de vergadering tot het verkoopen der banken. Ik had de ergernis dat drie onzer leden bedankten. RusticiWoord voor woordenlijst
Rustici
Rustici = mv. Van rusticus = boer.
hebben weinig met wijsheid op, vooral niet, wanneer 't hun voorspoedig gaat. Rusticorum gens optima flens, pessima ridensWoord voor woordenlijst
Rusticorum gens optima flens
Rustica gens est optima flens, sed pessima ridens: ungentem pungit, pungentem rusticus ungit:
Nur wer das Bauernvolk tut drücken, Der kann ihm biegen seinen Rücken; Wenn's aber wohl geht diesem Hauf, So baümt er sich gewaltig auf.
(in: Ernst Lautenbach, Latein-Deutsch: Zitaten-Lexikon, Quellennachweise).
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 017