vorige

25 juli 1841 - 26 juli 1841


forward
Dagboek scan

zondag 25 juli 1841

Ik preekte over de woorden Lazarus slaapt. Moest mij evenwel zeer bekorten, daar de wagen van 't Kanaal waar ik 's middags prediken zou reeds was aangekomen en JakobJacobus Cornelis van der Loeff (1809-1870)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem zowel "Jakob" als "Jacob", soms zelfs op dezelfde dag (zoals 29 juni 1848).
Woonplaats: Stadskanaal.

pictureGeboren: dinsdag 5 december 1809 te Meerkerk, Zederik, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 24 juni 1870 te Stadskanaal, Groningen
Beroep: Veeneigenaar, Ontv. Dir. Belast. te Stadskanaal
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenote: Catharina Johanna Elisabeth Haack (gehuwd 13 november 1840)
Kinderen: Abraham (1841-1879), Jacoba Folkera Alyda (1843-1919), Daniel Matthias (1844-1914), Johan Theodoor (1846-1885), Jan Willem (1849-1889)
niet zeer hoog van de weg opgaf. Terstond na de godsdienstoefening ging ik dan ook op 't rijtuig zitten en wij reden zoo voorspoedig, dat we nog vóór half twee op 't Kanaal aankwamen. Ik preekte daar met groote opgewektheid en had er ook eene plegtige bedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
des doops en ging vervolgens met Jakob naar huis,waar wij CateauCatharina Johanna Elisabeth Haack (1810-1897)
Echtgenote van een broer van Abraham: Jacobus Cornelis van der Loeff (1809-1870).
Abraham gebruikt in het dagboek verschillende namen voor haar: "Kato", "Cato" en zelfs "Cateau".

pictureGeboren: maandag 23 april 1810 te Hontenisse, Zeeland
Overleden: zondag 25 juli 1897 te Stadskanaal, Groningen
Ouders: Daniel Matthias Haack, Jacoba Volkera Groen van Prinsterer
Echtgenoot: Jacobus Cornelis van der Loeff (gehuwd 13 november 1840)
Kinderen: Abraham (1841-1879), Jacoba Folkera Alyda (1843-1919), Daniel Matthias (1844-1914), Johan Theodoor (1846-1885), Jan Willem (1849-1889)
vonden wachten met de maaltijd, die overheerlijk smaakte. Den geheele avond werd onder broederlijke gesprekken plaizierig doorgebragt en ik sliep na dien vermoeyenden dag overheerlijk.

maandag 26 juli 1841

Reeds te 5 uur waren wij weder bij den hand ten einde met UnikenUniken, Jan (1783-1859)
Jan Uniken (1783-1859), grootgrondbezitter en vervener. Hij was één van de pioniers, die begin 19e eeuw het veengbeied in Oost-Groningen in ontginning nam. Daarnaast was hij actief betrokken bij de economische en sociale ontwikkeling van de streek.
stadwaarts te rijden. Alles was in de weer om dat de KoningWillem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849)
Willem II der Nederlanden.
Willem Frederik George Lodewijk (Den Haag, 6 december 1792 - Tilburg, 17 maart 1849), prins van Oranje-Nassau, was van 28 november 1840 tot aan zijn dood in 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: donderdag 6 december 1792 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 17 maart 1849 te Tilburg, Noord-Brabant
Ouders: Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772-1843), Wilhelmina van Pruisen (1774-1837)
Partner(s): Anna Paulowna van Rusland
Kinderen: Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817-1890), Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (1818-1848), Willem Frederik Hendrik (1820-1879), Wilhelmine Marie Sophie Louise (1824-1897)
te Groningen verwacht wierd. Ik ging te Zuidbroek uit het rijtuig en huurde daar bij Buning nog een wagen, die [sic!]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
OomJohan Bertram Breukelman (1779-1854)
Johan Bertram Breukelman ("Oom" Breukelman), makelaar, huwde op 6.04.1819 met Grietje van der Tuuk, dochter van Markus van der Tuuk en Romkjen van Terwisga en dus een tante van Romelia (en Abraham I).
pictureGeboren: vrijdag 29 oktober 1779 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 4 oktober 1854 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Makelaar te Rotterdam
Ouders: Johan Bertram Bröckelmann (1730-1802), Johanna Antoinetta van Heel (1745-1819)
Echtgenote: Grietje van der Tuuk (gehuwd 6 april 1819)
Kinderen: Jan Bertram (1820-1850), Marcus (1821-1902), Johanna Antoinetta Romelia (1825-1902), Romelia Pompeja Johanna (1826-1859), Pompejus Johannes Didericus (1828-1882), Willem Hendrik Cranssen (1828-1829), Christiaan Willem (1830-1911), Petronella Georgetta (1835-1857)
en T[ante] BreukelmanGrietje van der Tuuk (1793-1879)
Grietje (of Margaretha) van der Tuuk ("Tante" Breukelman). Ze was een dochter van Markus van der Tuuk en Romkjen van Terwisga en dus een tante van Romelia (en Abraham I).
pictureGeboren: donderdag 20 juni 1793 te Veendam, Groningen
Overleden: zaterdag 19 april 1879 te Rotterdam, Zuid-Holland
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenoot: Johan Bertram Breukelman (gehuwd 6 april 1819)
Kinderen: Jan Bertram (1820-1850), Marcus (1821-1902), Johanna Antoinetta Romelia (1825-1902), Romelia Pompeja Johanna (1826-1859), Pompejus Johannes Didericus (1828-1882), Willem Hendrik Cranssen (1828-1829), Christiaan Willem (1830-1911), Petronella Georgetta (1835-1857)
's middags naar Gr[oningen] te rijden. Daarop wandelde ik naar N[oord]Br[oek]Noordbroek, Groningen.
en vond de familie regt mon[ter]. Zij hadden zich den vorigen dag met visschen geamuseerd en nog al een aardig zoodje gevangen, 't welk wij 's middags aten. Te drie uur kwam het rijtuig. Ik haalde den voerman over om ons over Slochteren en Kolham te brengen. De jongen was gewillig en hoewel de weg zeer slecht was hadden wij toch zeer veel genoegen. Tegen 6 uur kwamen wij in het prachtig versierde Groningen. Het weder was gunstig en de illuminatie schoon. Wij wandelden tot diep in den nacht en verheugden ons over den stillen, beschaafden genoegelijken geest die overal onder de duizenden wandelaars heerschte. Oom en T[ante] werden overgehaald om nog een dag langer te G[roningen] te blijven.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 013