vorige

25 maart 1841 - 29 maart 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 25 maart 1841

Het schoone weder lokte naar den tuin; vervolgens ging ik op 't land, om met behulp van Buitenman het o[ude] hof te verdeelen, daarop 2 maal gekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en gepreekt; 's avonds BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
bij mij.

vrijdag 26 maart 1841 en zaterdag 27 maart 1841

Gewone werkzaamheden; gewerkt voor zondag, zaturdags namiddags het o[ude] hof volgens de gemaakte condities verhuurd.

zondag 28 maart 1841

Met veel opgewektheid voormiddags gepredikt; 's namiddags niet alzoo. Na de kerk liet Vader vd.T.[uuk]Michael van der Tuuk (1781-1842)
De vader van Romelia, oftewel de schoonvader van Abraham.
pictureGeboren: woensdag 28 maart 1781 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 januari 1842 te Veendam, Groningen
Beroep: Notaris en advocaat te Veendam, Lid Provinciale Staten van Groningen
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenotes: Anna Jakoba Wilhelmina Muntinghe (gehuwd 31 maart 1806), Ellegonda Durandina Dijck (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Wobbina Brechtina (1806-1823), Margaretha (1812-1889), Romelia Atia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
ons met het rijtuig halen en wij reden bij het schoonste weder naar Veendam, waar op eene allergenoegelijkste wijze den ouden mans 62eUitleg/note over deze tekst
Er zijn nogal wat verschillen tussen officiele datums (bijv. uit het Nederlands Patriciaat) en de datums (of leeftijden) die Abraham zelf opgeschreven heeft.
 (1) Op 28 Maart 1841 schrijft Abraham in zijn dagboek dat vader Van der Tuuk hier zijn 62ste verjaardag viert. Dan zou hij in 1779 moeten zijn geboren, maar alle bronnen geven verder 1781 als zijn geboortejaar, zoals het Nederlands Patriciaat, het Kwartierstatenboek, en het "extract uit het geboorteregister van de gemeente Veendam d.d. 11 september 1835" waarin de geboorte wordt gemeld van zijn kleinzoon Abraham, en waarin hij vermeld staat als "vierenvijftig jaren" oud. De conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat Abraham hier een verkeerde leeftijd in zijn dagboek schrijft.
 (2) Zijn zuster "Suze" is geboren in 1804, en niet in 1805, zoals Abraham schrijft in zijn "Biografische Aantekeningen".
 (3) Zijn moeder is geboren op 19 Februari, en niet op 17 Februari, zoals Abraham schrijft in zijn "Biografische Aphorismen" (hoofdstuk "Levenslust en stervensmoed").
 (4) Zijn broef "Jakob" is geboren in 1809, en niet in 1810, zoals Abraham schrijft in zijn "Biografische Aphorismen" (hoofdstuk "Een aardige babbelaar en lastige dwingeland bleef zeer achterlijk").
De oorzaak van deze verschillen is niet duidelijk, en zou misschien eens uitgezocht moeten worden. Of zijn het simpelweg verschrijvingen?
Verjaardag gevierd werd. On peut être mieux enz. Mijne gesprekken met VaderMichael van der Tuuk (1781-1842)
De vader van Romelia, oftewel de schoonvader van Abraham.
pictureGeboren: woensdag 28 maart 1781 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 januari 1842 te Veendam, Groningen
Beroep: Notaris en advocaat te Veendam, Lid Provinciale Staten van Groningen
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenotes: Anna Jakoba Wilhelmina Muntinghe (gehuwd 31 maart 1806), Ellegonda Durandina Dijck (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Wobbina Brechtina (1806-1823), Margaretha (1812-1889), Romelia Atia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
liepen meest over het concordaatWoord voor woordenlijst
Concordaat
Concordaat: in brede zin elk verdrag tussen een staat en de H. Stoel c.q. R.K. Kerk, waardoor de wederzijdse verhouding met betrekking tot alle of bepaalde aangelegenheden, die voor beide van belang zijn, geregeld wordt. Doorgaans heeft de inhoud betrekking op de rechten en vrijheden van de R.K. Kerk in een bepaald land, het onderwijs, de kerkelijke goederen, al of niet erkenning van het kerkelijk huwelijk etc. In 1801 werd een concordaat gesloten tussen Napoleon en de R.K. Kerk, waardoor de laatste werd erkend als de kerk van de meerderheid van het Franse volk etc, waarvan de meeste bepalingen voor de Nederlanden werden bekrachtigd door het Nederlandse concordaat van 1827 (WP 1984, p. 435).
.

maandag 29 maart 1841

Schoon ik met wat hoofdpijnWoord voor woordenlijst
Ziekte - Hoofdpijn
Hoofdpijn
op stond, ging ik toch reeds vroeg aan 't bezoeken doen. 'S morgens naar Dr SannesIsaac Sannes (1787-1856)
pictureGeboren: maandag 1 januari 1787 te Molkwerum, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: vrijdag 21 november 1856 te Veendam, Groningen
Beroep: Predikant te Noordlaren, Predikant te Burum en Munnekezijl (1807), Predikant te Noorddijk (Groningen) (tot 1822), Predikant te Veendam (vanaf 1822 tot 1856)
Ouders: Willem Sannes, Maria Magdalena Cahais (±1750-1820)
Echtgenote: Arnolda Johanna Geertruid de Wolff (gehuwd 3 juli 1807)
Kinderen: Goswijn Willem (1808-1885), Ida Anna Geertruid (1812-1893)
, in wien ik, zoo als altijd, den gullen fidelen vriend aantrof; pijn in den rug belette hem echter om, zoo als wij anders gewoon zijn een diep wetenschappelijk discours te voeren; 's namiddags dronk ik thee bij tante WeitsElisabeth Mignon van der Tuuk (1779-1864)
Elisabeth Mignon was een tante van Abraham: ze was de zuster van de vader van Romelia (echtgenote van Abraham I).
pictureGeboren: vrijdag 5 maart 1779 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 oktober 1864 te Veendam, Groningen
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenoot: Hillebrand Janssonius Weits (gehuwd 20 juli 1800)
Kinderen: Markus (1802-?), Alagonda (1804-?)
[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
, ging vervolgens naar Boon en daarna naar oom v[an] SlotenGerhardus Tammerus van Slooten (1799-1884)
Een oom van Abraham. Hij noemt hem "Oom van Slooten" maar ook "Oom van Sloten" (met enkele "o").
pictureGeboren: vrijdag 8 maart 1799 te Wildervank, Groningen
Overleden: dinsdag 18 maart 1884 te Wildervank, Groningen
Beroep: Med. doctor te Wildervank
Ouders: Tammo Tammens van Slooten, Dorothea Alegonda Oomkes
Echtgenote: Lambarta Atia van der Tuuk (gehuwd 24 november 1823)
Kinderen: Romelia (1826-1868), Markus van der Tuuk (1831-1858)
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 008