vorige

4 maart 1841 - 5 maart 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 4 maart 1841

'S voormiddags weer gewerkt. Ook werd ik verblijd door een gunstig antwoord op mijn rekest betreffende het ridderpensioen [xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. ƒ 146.- meer in 't jaar is eene aardige instrooying. Kon ik dit penningske besteden tot een weduwenfonds of zoo iets - dat zou mijn wensch zijn. 'S namiddags na de catechizatie kwam AdrianiJohan Markus Busch Adriani (1812-1879)
Dit is waarschijnlijk Johan Marcus Busch Adriani. Hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek.
pictureGeboren: zondag 5 januari 1812 te Oude Pekela, Groningen
Overleden: zondag 3 augustus 1879 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Zuidbroek
Ouders: Marcus Jan Adriani (1771-1845), Allagonda van der Tuuk (1771-1844)
Echtgenote: Angenita Anna van Houten (gehuwd 12 augustus 1836)
en vrouwAngenita Anna van Houten (1812-1884)
Dit is waarschijnlijk Angenieta Anna van Houten, echtgenote van Johan Marcus Busch Adriani (hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek).
pictureGeboren: woensdag 30 september 1812 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 21 november 1884 te Groningen, Groningen
Ouders: Willem van Houten (1778-1857), Johanna Susanna Rocques (1778-1813)
Echtgenoot: Johan Markus Busch Adriani (gehuwd 12 augustus 1836)
. Jammer dat ik juist preeken moest en daarna nog kerkraadsvergadering had. Zij bleven echter bij ons en 's avonds kwam ook CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
c.u.Woord voor woordenlijst
C.u.
C.u.: cum uxore: met echtgenote.
een boterham bij ons eeten. Ik verheugde mij, voor AdrianiJohan Markus Busch Adriani (1812-1879)
Dit is waarschijnlijk Johan Marcus Busch Adriani. Hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek.
pictureGeboren: zondag 5 januari 1812 te Oude Pekela, Groningen
Overleden: zondag 3 augustus 1879 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Zuidbroek
Ouders: Marcus Jan Adriani (1771-1845), Allagonda van der Tuuk (1771-1844)
Echtgenote: Angenita Anna van Houten (gehuwd 12 augustus 1836)
, naar zijn getuigenis, nuttig gepreekt te hebben en had 's avonds met de beide doctoren een hoogst belangrijk Christelijk gesprek. ~ Zulke degelijke avonden zijn toch de genoegelijkste.

vrijdag 5 maart 1841

'S morgens weer gewerkt, dergelijk 's middags na de catechizatie ~ en met goed succes 's avonds aan een groot aantal vaders het gewigt van den doop krachtig voorgehouden. RomeliaRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
is nog wel niet regt wel, maar betert toch zoodat ik begin te hoopen dat het niets is dan eene gevatte koude.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 007