vorige

16 februari 1841 - 17 februari 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 16 februari 1841

'S anderendaags verrigtte ik mijne zaken in de stad en had 's avonds gezelschap, waar als naar gewoonte de geest verkwikt en verrijkt werd. KeizerIsaac Busch Keiser (1805-1867)
Isaac Busch Keiser was predikant in Mensingeweer.
pictureGeboren: zondag 5 mei 1805 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 2 augustus 1867 te Mensingeweer, De Marne, Groningen
Beroep: Predikant te Westerwijtwerd (vanaf 1828), Predikant te Mensingeweer (vanaf 1838)
Ouders: Gerard Jacob Keiser, Gesina Ellegonda Busch
Echtgenotes: Margaretha Lucretia Elisabeth van Heiningen Bosch (gehuwd 30 september 1828), Henderika Jakoba de Rochefort (gehuwd 21 juni 1848)
las over 't geloof bij Paulus. Minder deze Verhandeling dan wel de aanmerkingen van PareauLouis Gerlach Pareau (1800-1866)
Theol.dr. en hoogleraar te Groningen.
pictureGeboren: zondag 10 augustus 1800 te Deventer, Overijssel
Overleden: vrijdag 26 oktober 1866 te Groningen, Groningen
Beroep: Theol.dr. en hoogleraar te Groningen
Ouders: Jean Henri Pareau, Helena Nisina Ribbius
waren uitmuntend geschikt tot verheldering van de waarheid, dat geloof, die eerste en voornaamste kracht des geestelijken levens, ontstaat door de voorkomende liefde Gods, die op den vrijen mensch werkt. Uit het huisselijke leven laat zich de zaak best ophelderen. De waarde van het geloof zonder dat er nog werken zijn is natuurlijk bij God den Alwetende even groot als of de werken er reeds waren. De avond liep verder onder belangrijke gesprekken, vooral over den toestand van het protestantismus onder onze tegenwoordige regeering, tot aller voldoening af.

woensdag 17 februari 1841

Ik ging met de diligenceWoord voor woordenlijst
Diligence
Diligence: 1) Een door paarden getrokken wagen 2) Geveerde postkoets
Diligence
naar Hogezand en wandelde van daar naar Ds Bakker die bitter neergedrukt, ja zelfs klein was onder het verlies van zijn zoontjes. Die zoo iets niet ondervonden heeft, kan er zeker niet genoegzaam over oordeelen. Indien het Gods wijsheid mogt behagen mij met zulke slagen te bezoeken. Och! mogt ik dan zoo bedroefd zijn, dat ik anderen ten voorbeeld kunne zijn! Van Bakker wandelde ik naar TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant in Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant in Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant in Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant in Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant in Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
waar de zaken bij voortduring goed gaan en vervolgens naar N[oordbroek]Noordbroek, Groningen.
zeer verblijd mij weer in den kring der mijnen te bevinden. Ik kreeg 's middags nog visite van H[r.] Mulder de gelukkige candidaat die na 7 a 8 wachten eindelijk Gietenveen gekregen heeft.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 006