vorige

29 januari 1841 - 31 januari 1841


forward
Dagboek scan

vrijdag 29 januari 1841

Voormiddags ( de begraafmiddag van Etje TingaEttje Eltjes Huisman (1817-1841)
Ettje was de echtgenote van Mollo Tinga (een zoon van Idzard Tinga, een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek).
pictureGeboren: donderdag 17 juli 1817 te Zuidbroek, Groningen
Overleden: maandag 25 januari 1841 te Zuidbroek, Groningen
Echtgenoot: Mollo Idzards Tinga (gehuwd 23 april 1840)
) naar Z[uidbroek]. Ik vond allen nog al redelijk en kalm. TetjeTetje Idzards Tinga (1813-1893)
Tetje was de oudste dochter van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek) en Lijsbert Molles Radema.
pictureGeboren: zaterdag 25 september 1813 te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland
Overleden: woensdag 8 februari 1893 te Groningen, Groningen
Ouders: Idzard Tinga (1790-1853), Lijsbert Molles Radema (1793-1841)
Echtgenoot: Jeremias Frederik Thiens Abresch (gehuwd 21 mei 1837)
Kinderen: Grietje (1847-1941), Cornelia Everharda (1852-1884)
zou 's anderendaags met manJeremias Frederik Thiens Abresch (1810-1878)
Echtgenoot van Tetje Tinga, de oudste dochter van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek) en Lijsbert Molles Radema.
pictureGeboren: zaterdag 24 februari 1810 te Zuidwolde, Drenthe
Overleden: donderdag 29 augustus 1878 te Zandeweer, Eemsmond, Groningen
Ouders: Willem Abresch, Willemina Tichelaar
Echtgenote: Tetje Idzards Tinga (gehuwd 21 mei 1837)
Kinderen: Grietje (1847-1941), Cornelia Everharda (1852-1884)
en kinderenTinga, Kinderen.
De kinderen van Jeremias Frederik Thiens Abresch en Tetje Idzards Tinga. Onduidelijk wie precies.
vertrekken. Mogt het maar niet te laat zijn. TingaIdzard Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant in Zuidbroek
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje Idzards (1813-1893), Mollo Idzards (1814-1873), Eelco Idzards (1816-1903)
houdt zich voorbeeldig. Ik kan geene opgewondenheid bij hem bespeuren en toch is hij zoo geduldig en blijmoedig! Zoo wordt de mensch door lijden verheerlijkt. Desgelijk Huisman, dien ik 's avonds onderweg tegenkwam; de arme vader was ook na het verlies zijner 5e dochter nog dankbaar. Het ligt in den aard van zware verliezen dat zij den mensch, in wien eenig christelijk leven is, tot dankbaarheid opleiden. Naarmate men meer verliest, leert men zijne afhankelijkheid van G[od] kennen en beseffen; leert men het verlorene als gave te beschouwen van Hem die 't genomen heeft, leert men dat gene wat men nog overhoudt, dierbaarder en kostelijker achten.

zaterdag 30 januari 1841

SuzesSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
verjaardag, het kleine kind is boven de wolken; de kinderhand is spoedig gevuld, maar in het vullen ligt de verleiding tot hoogmoed. Zij rekent het zich eene verdienste dat zij jarig is. Ik heb de geheele dag voor Zondag zitten werken.

zondag 31 januari 1841

Hedenmorgen met opgewektheid gepreekt. 'S Namiddags een paar bezoeken afgelegd en 's avonds gebijbeloefendWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
; daarna CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
en vrouw gehad.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 005