vorige

11 januari 1841


forward
Dagboek scan

maandag 11 januari 1841

Ik volvoerde dit plan. Het weder was zoodanig, dat ik een paar maal op 't punt stond van terug te keeren. Gelukkig echter bereikte ik, eindelijk het doel en had waarlijk geene reden mij de moeite te beklagen. Het was bij TingaIdzard Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant in Zuidbroek
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje Idzards (1813-1893), Mollo Idzards (1814-1873), Eelco Idzards (1816-1903)
bitter gesteld. Alle hoop op herstel was nu opgegeven. Hoe diep getroffen, moest ik toch handelen en sprak eerst eenigen tijd met de stervende patienteLijsbert Molles Radema (1793-1841)
Lijsbert was de eerste echtgenote van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek).
pictureGeboren: donderdag 24 oktober 1793 te Kollum, Friesland
Overleden: maandag 11 januari 1841 te Zuidbroek, Groningen
Ouders: Molle Oedses Radema, Menke Jans Blau
Echtgenoot: Idzard Tinga (gehuwd 31 juli 1812)
Kinderen: Tetje Idzards (1813-1893), Mollo Idzards (1814-1873), Eelco Idzards (1816-1903)
. Zij was nog niet geheel zonder hoop; het viel mij hard haar die langzamerhand te ontnemen en meer regtstreeks en stellig over haren dood, de scheiding, de voorbereiding voor de eeuwigheid enz te spreken. Zij was getroost en stelde zich de op handen zijnde scheiding als kort voor; op mijne laatste vragen: of zij ook nog iets te bestellen had en of zij niet verwachte, dat wij voor hare ziel zouden bidden antwoorde zij voldoende en met gevoel, gelijk zij ook mijn laatste wensch dat de genade van onze Heer en de liefde Gods en de gemeenschap der H[eilige] G[eest] met haar mogt zijn en eeuwig blijven, met dankzegging aannam. Ach! Ik heb haar niet weder gezien; 's namiddags 4 uur is zij ontslapen. Van haar ging ik naar TingaIdzard Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant in Zuidbroek
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje Idzards (1813-1893), Mollo Idzards (1814-1873), Eelco Idzards (1816-1903)
; de arme man was zeer geschokt, maar tegelijk nog sterk genoeg, om niet te zeer toetegeven aan den smartelijken indruk, ja hij verzocht mij zelfs, om over iets anders te spreken. Mijn hart bloedde daarbij en ik verliet hem met het innigste mededoogen.
'S namiddags catechizeerdeWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
ik 3 maal en had vergadering van 't werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
; maar was natuurlijk niet zeer opgewekt en daarbij uiterst vermoeid. Rust en kalmte keerden eerst weder toen 's avonds BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-?), Maria Clara (1841-?), Gijsberta Maria (1843-?), Aletta Sophia (1845-?), Pieter (1847-?), Jacob (1850-?), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
nog een pijp bij mij rookte. De tijding van den dood onzer vriendin gaf natuurlijk aan ons discours eene bijzondere rigting - ofschoon wij toch - hoe is het mogelijk! - in een' vrolijke luim eindigden.
Deze dag zal mij gewis! onvergetelijk zijn.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 003