vorige

7 januari 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 7 januari 1841

'S morgens gestudeerd; maar niet zeer op mijn gemak daar ik 's middags catechizeerenWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
moest en hiertegen altijd eenigzins opzie. Wat hiervan de reden zij weet ik niet regt, maar geloof dat ik de kunst niet goed meester ben. Ik wenschte zoogaarne voor allen bevattelijk te spreken en bespeur maar al te zeer dat niet allen mij vatten. Nu ligt de schuld hiervan ja ook eenigzins in de onbegrijpelijke onkunde van sommigen en hunne volstrekte onvatbaarheid voor nadenken over geestelijke of ook maar iets meer dan alledaagsche dingen. ~ 'S namiddags heb ik een bezoek afgelegd bij meester SmidJohan Hindriks Smid (1791-1845)
Johan Hendrik Smid was organist en schoolonderwijzer aan de Zuiderschool te Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 18 juli 1791 te Westerlee, Groningen
Overleden: dinsdag 30 december 1845 te Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen
Beroep: Schoolonderwijzer (1820), Organist / schoolonderwijzer (1823)
Ouders: Hindrik Ennes Brilman (-1794), Pieterke Lupkes
Echtgenotes: Meike Pieters de Boer (gehuwd 9 juni 1820), Freerktje Berends Brouwer (gehuwd 11 december 1823)
Kinderen: Pieter Johan (1821-?), Petronella Johanna (1825-1854), Jantje (1827-1868), Berendina Henderika (1829-?), Geertruida Frederika (1832-1866), Berent Edes (1835-1840), Hendrik (1837-?), Lupko (1840-1864), Johanna Frederika (1843-?)
, bitterlijk waren die ouders bedroefd over het afsterven huns lievelingsBerent Edes Smid (1835-1840)
pictureGeboren: maandag 22 juni 1835 te Noordbroek, Groningen
Overleden: vrijdag 25 december 1840 te Noordbroek, Groningen
Ouders: Johan Hindriks Smid (1791-1845), Freerktje Berends Brouwer (1803-1851)
. Ach, hunne droefheid ontlastte zich te zeer in het beuzelen over de middenoorzaken zijn doods. Het scheen als of vooral het hart der vrouwFreerktje Berends Brouwer (1803-1851)
Freerktje Brouwer was de tweede echtgenote van Johan Hendrik Smid, organist en schoolonderwijzer aan de Zuiderschool te Noordbroek.
pictureGeboren: dinsdag 12 juli 1803 te Nieuwe Pekela, Groningen
Overleden: maandag 22 december 1851 te Hoogezand, Hoogezand-Sappemeer, Groningen
Ouders: Berend Edes Brouwer, Jantje Abrahams
Echtgenoot: Johan Hindriks Smid (gehuwd 11 december 1823)
Kinderen: Petronella Johanna (1825-1854), Jantje (1827-1868), Berendina Henderika (1829-?), Geertruida Frederika (1832-1866), Berent Edes (1835-1840), Hendrik (1837-?), Lupko (1840-1864), Johanna Frederika (1843-?)
behoefte had om haar gemis aan iemand te verwijten. Men kan ook te weinig praedestinatiegeloof hebben!
Na de avond catechizatie kwam CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
nog even om mij te vertellen dat Dr BleekerJouko Sijwkes Bleeker (1790-1881)
pictureGeboren: zondag 5 september 1790 te Midwolda, Oldambt, Groningen
Overleden: maandag 11 april 1881 te Noordbroek, Groningen
Beroep: Medicinae doctor te Noordbroek
Ouders: Sijwko Joukes Bleeker, Martje Kornellis
Echtgenote: Frouke Waalkens (gehuwd 3 december 1816)
ontevreden op mij was wegens mijne bemoeyingen ter verdeeling van de armenpraktijk. Men heeft dus schandelijk uit den KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
geklapt. Maar Gode zij dank! Dat ik in spreken en handelen in dezen opzigte mij niets te verwijten maar integendeel het goede bewustzijn van regt en billijkheid op eene krachtige en toch bescheidene wijze te hebben voorgestaan: de tijd zal leeren of ik er ongenoegen door krijg. Het zal mij evenwel meer bedroeven om anderen dan om mij zelven.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 002