vorige

2 januari 1841


forward
Dagboek scan

zaterdag 2 januari 1841

Na eenige zaken op mijne studeerkamer in order gebragt en mij voor zondag gepraepareerd te hebben, beschouwde ik een tijdlang het zoogen. N[ieuw]j[aars]loopenWoord voor woordenlijst
Nieuwjaarsloopen
Nieuwjaarsloopen: Tot het begin van de twintigste eeuw was het druk aan de deur op Nieuwjaarsdag. 1 januari was een dag van nieuwjaarslopen: familie, vrienden, zakenrelaties, armen en jongeren gingen langs de deur om elkaar het beste te wensen en, in het geval van de laatste twee, giften in ontvangst te nemen.
Bron: nos.nl.
- maar met droefheid en ergernis over het misbruik de ondankbaarheid en onbeschaamdheid waarmede deze soort van geoorloofde bedelarij gepleegd wordt - Welk eene ruime maar dwaze weldadigheid! De ƒ 300, die ik reken dat op een dag als deze schierWoord voor woordenlijst
Schier
Schier: nagenoeg, onbesuisd.
weggeworpen wordt, zou 80 huisgezinnen eene geheele maand van het noodigste kunnen voorzien. Mogt het mij op een ander jaar gelukken hiertoe een geschikt plan te ontwerpen en uittevoeren! De avond bragt ik met mijne vrouwRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
vriendschappelijk bij A. Bos door.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 002